Oblasť daní

BPS Tax

Pre spoločnosť BPS Tax, s.r.o., pracuje tím skúsených odborníkov v oblasti daňového poradenstva, ktorý pripraví riešenie pre všetky daňové aspekty Vášho podnikania.

Spoločnosť BPS Tax, s.r.o., bola založená s cieľom poskytovania kvalitných profesionálnych služieb v oblasti daňového poradenstva. Najväčšou devízou našej spoločnosti sú kvalifikovaní odborníci pripravení svojimi skúsenosťami pomáhať klientom v rozvoji ich podnikania.

BPS Tax, s.r.o., prijala zodpovednosť dodržiavať vysoké profesionálne a morálne štandardy poradcov pri poskytovaní daňového poradenstva a dodržiavať základné princípy podľa Etického kódexu daňových poradcov (nezávislosť, zodpovednosť, starostlivosť a svedomitosť, mlčanlivosť a dôvernosť informácií, odborná spôsobilosť...)

Jednou z výhod využívania služieb daňového poradcu u nás je zodpovednosť za škodu.
TAX

Naše služby

Poradenstvo

v súvislosti podnikovými kombináciami a akvizíciami.

Školenia

z oblastí daní a zdaňovania.

Vypracovanie

daňových stanovísk z oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty.

Príprava

odvolaní a ďalších písomností v daňových konaniach.

Zostavenie

daňových priznaní.

Činnosti

oprávnenej osoby v súvislosti s Registrom partnerov verejného sektora.

Etický kódex
daňového poradcu

BPS TAX prijala zodpovednosť dodržiavať vysoké profesionálne a morálne štandardy poradcov pri poskytovaní daňového poradenstva a dodržiavať základné princípy, podľa etického kódexu daňových poradcov.

Náš tím

BPS Group

Chcem sa stať súčasťou tímu BPS TAX

Naše spoločnosti sa zaoberajú audítorskými, daňovými a poradenskými službami a keďže sa aj naďalej rozširujeme hľadáme do nášho teamu nové kolegyne a kolegov. V prípade, že sa zaujímate o prácu v oblastí auditu a daní, neváhajte náš kontaktovať a pošlite nám svoj životopis.

Kontakt

Spojte sa s nami

Riešenia, ktoré deň za dňom vkladáme do praxe prostredníctvom tímu odborníkov spoločnosti BPS Audit a BPS Tax na regionálnej a medzinárodnej úrovni v oblasti auditu a daňového poradenstva.

PS Audit, s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov Email: audit@bpsgroup.sk
Licencia UDVA: 406
Telefón: +421 948 217 411

BPS TAX, s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Email: tax@bpsgroup.sk
Číslo osvedčenia: 190/2019
Telefón: +421 948 217 411