AUDIT

Spoločnosť BPS Audit, s.r.o., je zapísaná v zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu od roku 2018, pričom pokračuje v dlhoročnej práci partnerskej spoločnosti Boržík & partners, s.r.o., ktorá pôsobila na trhu audítorských služieb už od začiatku 90-tych rokov.

DANE

Pre spoločnosť BPS Tax, s.r.o., pracuje tím skúsených odborníkov v oblasti daňového poradenstva, ktorý pripraví riešenie pre všetky daňové aspekty Vášho podnikania. Spoločnosť BPS Tax, s.r.o., bola založená s cieľom poskytovania kvalitných profesionálnych služieb v oblasti daňového poradenstva.

Informácie

O nás

Dlhoročná spolupráca s partnerskou spoločnosťou Boržík & partners, s.r.o., rozširovanie portfólia klientov a rozsahu poskytovaných služieb vyústila do prirodzenej potreby založenie dvoch nových nástupníckych spoločností BPS Audit, s.r.o. a BPS Tax s.r.o., spoločne vystupujúcich pod názvom BPS Group. Náš tím odborníkov z oblasti auditu, daňového poradenstva a účtovníctva pomáha svojim klientom orientovať sa v neustále sa meniacich trhových a ekonomických podmienkach a pristupuje ku každému klientovi individuálne s ohľadom na potreby danej spoločnosti.
V čom sme silní:

  • viac ako 150 spokojných klientov,
  • 2 kancelárie - v Bratislave a na Záhorí,
  • silná základňa skúsených odborníkov,
  • pokračovatelia audítorskej a poradenskej spoločnosti s dlhoročnou históriou,
  • spolupráca s medzinárodnou sieťou RSM.

Naším cieľom je byť spoľahlivým a stabilným partnerom pre našich klientov a neustálym zdokonaľovaním poskytovaných služieb sa zaradiť medzi popredné audítorské a poradenské spoločnosti na Slovensku. Daňoví poradcovia, audítori a ostatní členovia nášho tímu so skúsenosťami z mnohých odborov prestavujú základ pre poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb auditu a daňového poradenstva pre našich klientov.

BPS Group

Naše hodnoty

Porozumenie našim klientom

Kvalita poskytovaných služieb

Dobre premyslené riešenia

Efektívnosť práce

Oblasť auditu

BPS Audit

Spoločnosť BPS Audit, s.r.o., je zapísaná v zozname audítorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu od roku 2018, pričom pokračuje v dlhoročnej práci partnerskej spoločnosti Boržík & partners, s.r.o., ktorá pôsobila na trhu audítorských služieb už od začiatku 90-tych rokov. Sme hrdí na to, že súčasťou našej spoločnosti je tím kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti auditu, ktorý nám umožňuje poskytovať kompletné služby zamerané na správne porozumenie Vášho podnikania.

Zistiť viac o audite
Náš tím

BPS Group

Chcem sa stať súčasťou tímu BPS Audit

Naše spoločnosti sa zaoberajú audítorskými, daňovými a poradenskými službami a keďže sa aj naďalej rozširujeme, hľadáme do nášho teamu nové kolegyne a kolegov. V prípade, že sa zaujímate o prácu v oblastí auditu a daní, neváhajte nás kontaktovať a pošlite nám svoj životopis.

Oblasť daní

BPS Tax

Pre spoločnosť BPS Tax, s.r.o., pracuje tím skúsených odborníkov v oblasti daňového poradenstva, ktorý pripraví riešenie pre všetky daňové aspekty Vášho podnikania. Spoločnosť BPS Tax, s.r.o., bola založená s cieľom poskytovania kvalitných profesionálnych služieb v oblasti daňového poradenstva. Najväčšou devízou našej spoločnosti sú kvalifikovaní odborníci pripravení svojimi skúsenosťami pomáhať klientom v rozvoji ich podnikania. BPS Tax, s.r.o., prijala zodpovednosť dodržiavať vysoké profesionálne a morálne štandardy poradcov pri poskytovaní daňového poradenstva a dodržiavať základné princípy podľa Etického kódexu daňových poradcov.

Zistiť viac o daniach
Náš tím

BPS Group

Chcem sa stať súčasťou tímu BPS TAX

Naše spoločnosti sa zaoberajú audítorskými, daňovými a poradenskými službami a keďže sa aj naďalej rozširujeme hľadáme do nášho teamu nové kolegyne a kolegov. V prípade, že sa zaujímate o prácu v oblastí auditu a daní, neváhajte náš kontaktovať a pošlite nám svoj životopis.

Kontakt

Spojte sa s nami

Riešenia, ktoré deň za dňom vkladáme do praxe prostredníctvom tímu odborníkov spoločnosti BPS Audit a BPS Tax na regionálnej a medzinárodnej úrovni v oblasti auditu a daňového poradenstva.

BPS Audit, s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov Email: audit@bpsgroup.sk
Licencia UDVA: 406
Telefón: +421 948 217 411

BPS TAX, s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Email: tax@bpsgroup.sk
Číslo osvedčenia: 190/2019
Telefón: +421 948 217 411